sluzby 1/ 

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky a jsou schopni na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace, které vzniknou v průběhu jednání. 2/ 

Prověrka bonity klienta

Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska i z hlediska obchodních vazeb. 3/  4/ 

Audit zásob vozidel

Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců na jejich provozovnách. Nově pro vás vytvořila naše společnost elektronický rezervační systém a to proto, aby Vaše úkony, spojené s vrácením vozidla při operativním leasingu byly co nejsrozumitelnější.

Ukončení operativního leasingu

Více informací Více informací Více informací Více informací
back 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky
a jsou schopni na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace,
které vzniknou v průběhu jednání.
Více informací 2/  Prověrka bonity klienta Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit
poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního
zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska
i z hlediska obchodních vazeb.
Více informací 3/  Audit zásob vozidel Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně
na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme
pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců
na jejich provozovnách.
Více informací 4/  Ukončení operativního leasingu Nově pro vás vytvořila naše společnost elektronický rezervační systém
a to proto, aby Vaše úkony, spojené s vrácením vozidla při operativním
leasingu byly co nejsrozumitelnější.
Více informací
s1 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Pomůžeme Vám získat Vaše pohledávky rychle, efektivně a v krátkém časovém horizontu a to pomocí individuálního přístupu ke každému
případu. V první fázi se snažíme o zachování dobrého vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, dlužníka telefonicky kontaktujeme, seznámíme ho
s jeho situací a navrhneme optimální řešení a snažíme se domluvit osobní schůzku.

Zasíláme dlužníkovi písemné upomínky. Když se ani po těchto pokusech nemá dlužník k zaplacení pohledávky, předáváme zakázku inkasním
inspektorům, mezi jejichž práci patří: dohledání dlužníka, inkaso hotovosti, uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem,
sepsání notářského zápisu, odebrání a uskladnění předmětu financování, popř. žalobní vymáhání nebo podání trestního oznámení.
Zpět na přehled
s2 2/  Prověrka bonity klienta Využíváme všechny obvyklé neplacené i placené databáze, včetně přístupu k údajům o platbách zdravotního pojištění či DPH.
Používáme vyspělý software, vytvořený na míru našim potřebám, abychom dosáhli maximální efektivity a minimální ceny pro našeho klienta.
Tuto službu poskytujeme ve třech stupních náročnosti:
Soft Kvalifikované posouzení a zhodnocení obchodního případu za pomoci všech dostupných komerčních i nekomerčních databází. Výsledná zpráva do 2 hodin. Veškeré služby varianty „soft“ včetně osobní návštěvy všech adres zákazníka i ostatních propojených subjektů. Výsledná zpráva do 24 hodin. Veškeré služby varianty „full“ včetně vypracování protokolu o předání a převzetí předmětu financování. Výsledná zpráva do 24 hodin. Full Komplex Zpět na přehled
s3 3/  Audit zásob vozidel Přímo na místě provádíme kontrolu stavu vozidla včetně fotodokumentace financovaných vozidel, kontrolu jejich VIN kódů,
stavu tachometru, VTP, STK a emisí i případného poškození vozidla. Klient v naší vlastní SW aplikaci může on-line sledovat stav
a zejména vývoj kontrol v čase. Vycházíme i z vlastních zkušeností od roku 2004 na trhu s prodejem automobilů.

Naší činností pomáháme udržet vzájemnou důvěru a zejména dobrou spolupráci mezi poskytovateli předfinancování a prodejci vozidel.
Poskytovatele předfinancování současně informujeme o všech skutečnostech či změnách zjištěných našimi zaměstnanci při stock auditu
u jednotlivých prodejců vozidel, které by mohly mít vliv na vývoj další spolupráce.
Zpět na přehled
s4 4/  Ukončení operativního leasingu Naše vlastní on-line SW aplikace zahrnuje všechny postupy, které jsou pro řádné ukončení operativního leasingu nutné.
(komunikace, rezervace klienta, vlastní inspekce vozu, výpočet nadměrného opotřebení, znalecký posudek)

Pro vrácení vozu stačí udělat pouhé 3 kroky, a to:
1) Přihlaste se na stránku www.vracenivozu.cz, vyplňte VIN vozu a zadejte kontaktní údaje pro další komunikaci.
2) Dále si zvolte datum a čas vrácení Vašeho vozu, vůz lze vrátit v Praze či Brně, po domluvě i na zvolené adrese – zpoplatněno
3) Pro vrácení vozu si, prosím, vyhraďte 50-80 minut, přistavte vůz dle pokynů.
www.vracenivozu.cz Zpět na přehled

sluzby 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky
a jsou schopni na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace,
které vzniknou v průběhu jednání.
Více informací 2/  Prověrka bonity klienta Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit
poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního
zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska
i z hlediska obchodních vazeb.
Více informací 3/  Audit zásob vozidel Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně
na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme
pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců
na jejich provozovnách.
Více informací 4/  Ukončení operativního leasingu Nově pro vás vytvořila naše společnost elektronický rezervační systém
a to proto, aby Vaše úkony, spojené s vrácením vozidla při operativním
leasingu byly co nejsrozumitelnější.
Více informací
back 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky
a jsou schopni na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace,
které vzniknou v průběhu jednání.
Více informací 2/  Prověrka bonity klienta Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit
poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního
zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska
i z hlediska obchodních vazeb.
Více informací 3/  Audit zásob vozidel Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně
na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme
pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců
na jejich provozovnách.
Více informací 4/  Ukončení operativního leasingu Nově pro vás vytvořila naše společnost elektronický rezervační systém
a to proto, aby Vaše úkony, spojené s vrácením vozidla při operativním
leasingu byly co nejsrozumitelnější.
Více informací
s1 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Pomůžeme Vám získat Vaše pohledávky rychle, efektivně a v krátkém
časovém horizontu a to pomocí individuálního přístupu ke každému
případu. V první fázi se snažíme o zachování dobrého vztahu mezi
věřitelem a dlužníkem, dlužníka telefonicky kontaktujeme, seznámíme ho
s jeho situací a navrhneme optimální řešení a snažíme se domluvit
osobní schůzku.

Zasíláme dlužníkovi písemné upomínky. Když se ani po těchto pokusech
nemá dlužník k zaplacení pohledávky, předáváme zakázku inkasním
inspektorům, mezi jejichž práci patří: dohledání dlužníka, inkaso hotovosti
, uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, sepsání
notářského zápisu, odebrání a uskladnění předmětu financování, popř.
žalobní vymáhání nebo podání trestního oznámení.
Zpět na přehled
s2 2/  Prověrka bonity klienta Využíváme všechny obvyklé neplacené i placené databáze,
včetně přístupu k údajům o platbách zdravotního pojištění
či DPH. Používáme vyspělý software, vytvořený na míru našim
potřebám, abychom dosáhli maximální efektivity a minimální
ceny pro našeho klienta.

Tuto službu poskytujeme ve třech stupních náročnosti:
Soft Kvalifikované posouzení a zhodnocení obchodního případu
za pomoci všech dostupných komerčních i nekomerčních databází.
Výsledná zpráva do 2 hodin.
Veškeré služby varianty „soft“ včetně osobní návštěvy všech adres
zákazníka i ostatních propojených subjektů. Výsledná zpráva do 24 hodin.
Veškeré služby varianty „full“ včetně vypracování protokolu o předání
a převzetí předmětu financování. Výsledná zpráva do 24 hodin.
Full Komplex Zpět na přehled
s3 3/  Audit zásob vozidel Přímo na místě provádíme kontrolu stavu vozidla včetně
fotodokumentace financovaných vozidel, kontrolu jejich
VIN kódů, stavu tachometru, VTP, STK a emisí i případného
poškození vozidla. Klient v naší vlastní SW aplikaci může
on-line sledovat stav a zejména vývoj kontrol v čase.
Vycházíme i z vlastních zkušeností od roku 2004 na trhu
s prodejem automobilů.

Naší činností pomáháme udržet vzájemnou důvěru
a zejména dobrou spolupráci mezi poskytovateli
předfinancování a prodejci vozidel. Poskytovatele
předfinancování současně informujeme o všech skutečnostech
či změnách zjištěných našimi zaměstnanci při stock auditu
u jednotlivých prodejců vozidel, které by mohly mít vliv
na vývoj další spolupráce.
Zpět na přehled
s4 4/  Ukončení operativního leasingu Naše vlastní on-line SW aplikace zahrnuje všechny postupy,
které jsou pro řádné ukončení operativního leasingu nutné.
(komunikace, rezervace klienta, vlastní inspekce vozu, výpočet
nadměrného opotřebení, znalecký posudek)

Pro vrácení vozu stačí udělat pouhé 3 kroky, a to:
1) Přihlaste se na stránku www.vracenivozu.cz, vyplňte VIN vozu
a zadejte kontaktní údaje pro další komunikaci.
2) Dále si zvolte datum a čas vrácení Vašeho vozu, vůz lze vrátit
v Praze či Brně, po domluvě i na zvolené adrese – zpoplatněno
3) Pro vrácení vozu si, prosím, vyhraďte 50-80 minut,
přistavte vůz dle pokynů.
www.vracenivozu.cz Zpět na přehled

Kdo jsme?

Společnost CAR-BACK spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která se od roku 2004 zaměřuje především na komplexní služby pro leasingové společnosti.

Maximálně efektivním způsobem řešíme mimosoudní vymáhání pohledávek, auditní činnost, prověřování bonity klienta a převzetí vozidel po ukončení smlouvy na operativní leasing. V rámci poskytovaných služeb spolupracujeme se soudním znalcem. Působíme po celém území České a Slovenské republiky.

Našim cílem je vytvořit optimální řešení každému klientovi na míru jeho představ.

Naši kvalifikovaní a zkušení pracovníci dodržují Etický kodex naší společnosti a kodex Asociace inkasních agentur, jejímž jsme přidruženým členem.


Získaná osvědčení, registrace a certifikace

 • certifikát ISO 9001:2016
 • osvědčení o úspěšném absolvování odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení od ČNB
 • registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů, kde jsme vedeni pod reg. číslem 00078665
 • certifikát mezinárodního ohodnocení důvěryhodnosti „AAA“ společnosti Bisnode Česká republika, a.s.
 • certifikát CEBIA opravňující k prověřování vozidel v systému AUTOTRACER a možnosti vystavovat Osvědčení Cebia REPORT


Kdo jsme?

Společnost CAR-BACK spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která se od roku 2004 zaměřuje především na komplexní služby pro leasingové společnosti.

Maximálně efektivním způsobem řešíme mimosoudní vymáhání pohledávek, auditní činnost, prověřování bonity klienta a převzetí vozidel po ukončení smlouvy na operativní leasing. V rámci poskytovaných služeb spolupracujeme se soudním znalcem. Působíme po celém území České a Slovenské republiky.

Našim cílem je vytvořit optimální řešení každému klientovi na míru jeho představ.

Naši kvalifikovaní a zkušení pracovníci dodržují Etický kodex naší společnosti a kodex Asociace inkasních agentur, jejímž jsme přidruženým členem.


Získaná osvědčení, registrace a certifikace

 • certifikát ISO 9001:2016
 • osvědčení o úspěšném absolvování odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení od ČNB
 • registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů, kde jsme vedeni pod reg. číslem 00078665
 • certifikát mezinárodního ohodnocení důvěryhodnosti „AAA“ společnosti Bisnode Česká republika, a.s.
 • certifikát CEBIA opravňující k prověřování vozidel v systému AUTOTRACER a možnosti vystavovat Osvědčení Cebia REPORT


Proč pracovat s námi?

 • komplexní služby v oboru správy a inkasa pohledávek
 • vlastní SW aplikace pro všechny naše činnosti v oblasti
  • vymáhání pohledávek
  • prověrky bonity klienta
  • auditu zásob vozidel
  • ukončení operativního leasingu / převzetí vozidla
 • reference našich dlouhodobých smluvních partnerů
 • tým vlastních zaměstnanců působících ve vlastním regionu s perfektní znalostí místního prostředí
 • stabilita společnosti
 • efektivní způsob práce zkušených pracovníků
 • vysoký standard kvality všech činností společnosti
 • jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016


Certifikáty

 • certifikát TÜV SÜD
 • certifikát Česká bankovní asociace
 • certifikát Bisnode
 • certifikát Cebia
 • certifikát Asociace inkasních agentur


Proč pracovat s námi?

 • komplexní služby v oboru správy a inkasa pohledávek
 • vlastní SW aplikace pro všechny naše činnosti v oblasti
  • vymáhání pohledávek
  • prověrky bonity klienta
  • auditu zásob vozidel
  • ukončení operativního leasingu / převzetí vozidla
 • reference našich dlouhodobých smluvních partnerů
 • tým vlastních zaměstnanců působících ve vlastním regionu s perfektní znalostí místního prostředí
 • stabilita společnosti
 • efektivní způsob práce zkušených pracovníků
 • vysoký standard kvality všech činností společnosti
 • jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016

Certifikáty

 • certifikát TÜV SÜD
 • certifikát Česká bankovní asociace
 • certifikát Bisnode
 • certifikát Cebia
 • certifikát Asociace inkasních agentur


Jsme autorizovanými zástupci

s autoleasing
skofin
csob leasing
mercedes-benz financial
unicredit bank
unicredit fleet management
unicredit leasing
rci financial services
moneta auto
moneta leasing
expobank
essox
spx car
pgrlf
global lease
scania financial


Kontaktujte nás
Kontaktujte násOperativní leasing

Bc. Nicole Josífková
tel.: +420 725 705 705
e-mail: josifkova@car-back.czStock Audit

Ing. Roman Pokorný
tel.: +420 702 291 134
e-mail: pokorny@car-back.czPohledávky

Ondřej Lehký
tel.: +420 777 043 053
e-mail: lehky@car-back.cz


Fakturace

Miroslav Josífek
tel.: +420 608 980 966
e-mail: kontrola@car-back.cz