sluzby 1/ 

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky a jsou schopni na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace, které vzniknou v průběhu jednání. 2/ 

Prověrka bonity klienta

Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska i z hlediska obchodních vazeb. 3/  4/ 

Audit zásob vozidel

Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců na jejich provozovnách. Nově pro vás vytvořila naše společnost elektronický rezervační systém a to proto, aby Vaše úkony, spojené s vrácením vozidla při operativním leasingu byly co nejsrozumitelnější.

Ukončení operativního leasingu

Více informací Více informací Více informací Více informací
s1 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Pomůžeme Vám získat Vaše pohledávky rychle, efektivně a v krátkém časovém horizontu a to pomocí individuálního přístupu ke každému
případu. V první fázi se snažíme o zachování dobrého vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, dlužníka telefonicky kontaktujeme, seznámíme ho
s jeho situací a navrhneme optimální řešení a snažíme se domluvit osobní schůzku.

Zasíláme dlužníkovi písemné upomínky. Když se ani po těchto pokusech nemá dlužník k zaplacení pohledávky, předáváme zakázku inkasním
inspektorům, mezi jejichž práci patří: dohledání dlužníka, inkaso hotovosti, uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem,
sepsání notářského zápisu, odebrání a uskladnění předmětu financování, popř. žalobní vymáhání nebo podání trestního oznámení.
Zpět na přehled
s2 2/  Prověrka bonity klienta Využíváme všechny obvyklé neplacené i placené databáze, včetně přístupu k údajům o platbách zdravotního pojištění či DPH.
Používáme vyspělý software, vytvořený na míru našim potřebám, abychom dosáhli maximální efektivity a minimální ceny pro našeho klienta.
Tuto službu poskytujeme ve třech stupních náročnosti:
Soft Kvalifikované posouzení a zhodnocení obchodního případu za pomoci všech dostupných komerčních i nekomerčních databází. Výsledná zpráva do 2 hodin. Veškeré služby varianty „soft“ včetně osobní návštěvy všech adres zákazníka i ostatních propojených subjektů. Výsledná zpráva do 24 hodin. Veškeré služby varianty „full“ včetně vypracování protokolu o předání a převzetí předmětu financování. Výsledná zpráva do 24 hodin. Full Komplex Zpět na přehled
s3 3/  Audit zásob vozidel Přímo na místě provádíme kontrolu stavu vozidla včetně fotodokumentace financovaných vozidel, kontrolu jejich VIN kódů,
stavu tachometru, VTP, STK a emisí i případného poškození vozidla. Klient v naší vlastní SW aplikaci může on-line sledovat stav
a zejména vývoj kontrol v čase. Vycházíme i z vlastních zkušeností od roku 2004 na trhu s prodejem automobilů.

Naší činností pomáháme udržet vzájemnou důvěru a zejména dobrou spolupráci mezi poskytovateli předfinancování a prodejci vozidel.
Poskytovatele předfinancování současně informujeme o všech skutečnostech či změnách zjištěných našimi zaměstnanci při stock auditu
u jednotlivých prodejců vozidel, které by mohly mít vliv na vývoj další spolupráce.
Zpět na přehled
s4 4/  Ukončení operativního leasingu Naše vlastní on-line SW aplikace zahrnuje všechny postupy, které jsou pro řádné ukončení operativního leasingu nutné.
(komunikace, rezervace klienta, vlastní inspekce vozu, výpočet nadměrného opotřebení, znalecký posudek)

Pro vrácení vozu stačí udělat pouhé 3 kroky, a to:
1) Přihlaste se na stránku www.vracenivozu.cz, vyplňte VIN vozu a zadejte kontaktní údaje pro další komunikaci.
2) Dále si zvolte datum a čas vrácení Vašeho vozu, vůz lze vrátit v Praze či Brně, po domluvě i na zvolené adrese – zpoplatněno
3) Pro vrácení vozu si, prosím, vyhraďte 50-80 minut, přistavte vůz dle pokynů.
www.vracenivozu.cz Zpět na přehled

sluzby 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky
a jsou schopni na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace,
které vzniknou v průběhu jednání.
Více informací 2/  Prověrka bonity klienta Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit
poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního
zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska
i z hlediska obchodních vazeb.
Více informací 3/  Audit zásob vozidel Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně
na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme
pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců
na jejich provozovnách.
Více informací 4/  Ukončení operativního leasingu Nově pro vás vytvořila naše společnost elektronický rezervační systém
a to proto, aby Vaše úkony, spojené s vrácením vozidla při operativním
leasingu byly co nejsrozumitelnější.
Více informací
back 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky
a jsou schopni na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace,
které vzniknou v průběhu jednání.
Více informací 2/  Prověrka bonity klienta Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit
poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního
zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska
i z hlediska obchodních vazeb.
Více informací 3/  Audit zásob vozidel Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně
na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme
pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců
na jejich provozovnách.
Více informací 4/  Ukončení operativního leasingu Nově pro vás vytvořila naše společnost elektronický rezervační systém
a to proto, aby Vaše úkony, spojené s vrácením vozidla při operativním
leasingu byly co nejsrozumitelnější.
Více informací
s1 1/  Mimosoudní vymáhání pohledávek Pomůžeme Vám získat Vaše pohledávky rychle, efektivně a v krátkém
časovém horizontu a to pomocí individuálního přístupu ke každému
případu. V první fázi se snažíme o zachování dobrého vztahu mezi
věřitelem a dlužníkem, dlužníka telefonicky kontaktujeme, seznámíme ho
s jeho situací a navrhneme optimální řešení a snažíme se domluvit
osobní schůzku.

Zasíláme dlužníkovi písemné upomínky. Když se ani po těchto pokusech
nemá dlužník k zaplacení pohledávky, předáváme zakázku inkasním
inspektorům, mezi jejichž práci patří: dohledání dlužníka, inkaso hotovosti
, uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, sepsání
notářského zápisu, odebrání a uskladnění předmětu financování, popř.
žalobní vymáhání nebo podání trestního oznámení.
Zpět na přehled
s2 2/  Prověrka bonity klienta Využíváme všechny obvyklé neplacené i placené databáze,
včetně přístupu k údajům o platbách zdravotního pojištění
či DPH. Používáme vyspělý software, vytvořený na míru našim
potřebám, abychom dosáhli maximální efektivity a minimální
ceny pro našeho klienta.

Tuto službu poskytujeme ve třech stupních náročnosti:
Soft Kvalifikované posouzení a zhodnocení obchodního případu
za pomoci všech dostupných komerčních i nekomerčních databází.
Výsledná zpráva do 2 hodin.
Veškeré služby varianty „soft“ včetně osobní návštěvy všech adres
zákazníka i ostatních propojených subjektů. Výsledná zpráva do 24 hodin.
Veškeré služby varianty „full“ včetně vypracování protokolu o předání
a převzetí předmětu financování. Výsledná zpráva do 24 hodin.
Full Komplex Zpět na přehled
s3 3/  Audit zásob vozidel Přímo na místě provádíme kontrolu stavu vozidla včetně
fotodokumentace financovaných vozidel, kontrolu jejich
VIN kódů, stavu tachometru, VTP, STK a emisí i případného
poškození vozidla. Klient v naší vlastní SW aplikaci může
on-line sledovat stav a zejména vývoj kontrol v čase.
Vycházíme i z vlastních zkušeností od roku 2004 na trhu
s prodejem automobilů.

Naší činností pomáháme udržet vzájemnou důvěru
a zejména dobrou spolupráci mezi poskytovateli
předfinancování a prodejci vozidel. Poskytovatele
předfinancování současně informujeme o všech skutečnostech
či změnách zjištěných našimi zaměstnanci při stock auditu
u jednotlivých prodejců vozidel, které by mohly mít vliv
na vývoj další spolupráce.
Zpět na přehled
s4 4/  Ukončení operativního leasingu Naše vlastní on-line SW aplikace zahrnuje všechny postupy,
které jsou pro řádné ukončení operativního leasingu nutné.
(komunikace, rezervace klienta, vlastní inspekce vozu, výpočet
nadměrného opotřebení, znalecký posudek)

Pro vrácení vozu stačí udělat pouhé 3 kroky, a to:
1) Přihlaste se na stránku www.vracenivozu.cz, vyplňte VIN vozu
a zadejte kontaktní údaje pro další komunikaci.
2) Dále si zvolte datum a čas vrácení Vašeho vozu, vůz lze vrátit
v Praze či Brně, po domluvě i na zvolené adrese – zpoplatněno
3) Pro vrácení vozu si, prosím, vyhraďte 50-80 minut,
přistavte vůz dle pokynů.
www.vracenivozu.cz Zpět na přehled

Kdo jsme?

Společnost CAR-BACK spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která se od roku 2004 zaměřuje především na komplexní služby pro leasingové společnosti.

Maximálně efektivním způsobem řešíme mimosoudní vymáhání pohledávek, auditní činnost, prověřování bonity klienta a převzetí vozidel po ukončení smlouvy na operativní leasing. V rámci poskytovaných služeb spolupracujeme se soudním znalcem. Působíme po celém území České a Slovenské republiky.

Našim cílem je vytvořit optimální řešení každému klientovi na míru jeho představ.

Naši kvalifikovaní a zkušení pracovníci dodržují Etický kodex naší společnosti a kodex Asociace inkasních agentur, jejímž jsme přidruženým členem.


Získaná osvědčení, registrace a certifikace

 • certifikát ISO 9001:2016
 • osvědčení o úspěšném absolvování odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení od ČNB
 • registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů, kde jsme vedeni pod reg. číslem 00078665
 • certifikát mezinárodního ohodnocení důvěryhodnosti „AAA“ společnosti Bisnode Česká republika, a.s.
 • certifikát CEBIA opravňující k prověřování vozidel v systému AUTOTRACER a možnosti vystavovat Osvědčení Cebia REPORT


Kdo jsme?

Společnost CAR-BACK spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která se od roku 2004 zaměřuje především na komplexní služby pro leasingové společnosti.

Maximálně efektivním způsobem řešíme mimosoudní vymáhání pohledávek, auditní činnost, prověřování bonity klienta a převzetí vozidel po ukončení smlouvy na operativní leasing. V rámci poskytovaných služeb spolupracujeme se soudním znalcem. Působíme po celém území České a Slovenské republiky.

Našim cílem je vytvořit optimální řešení každému klientovi na míru jeho představ.

Naši kvalifikovaní a zkušení pracovníci dodržují Etický kodex naší společnosti a kodex Asociace inkasních agentur, jejímž jsme přidruženým členem.


Získaná osvědčení, registrace a certifikace

 • certifikát ISO 9001:2016
 • osvědčení o úspěšném absolvování odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení od ČNB
 • registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů, kde jsme vedeni pod reg. číslem 00078665
 • certifikát mezinárodního ohodnocení důvěryhodnosti „AAA“ společnosti Bisnode Česká republika, a.s.
 • certifikát CEBIA opravňující k prověřování vozidel v systému AUTOTRACER a možnosti vystavovat Osvědčení Cebia REPORT


Proč pracovat s námi?

 • komplexní služby v oboru správy a inkasa pohledávek
 • vlastní SW aplikace pro všechny naše činnosti v oblasti
  • vymáhání pohledávek
  • prověrky bonity klienta
  • auditu zásob vozidel
  • ukončení operativního leasingu / převzetí vozidla
 • reference našich dlouhodobých smluvních partnerů
 • tým vlastních zaměstnanců působících ve vlastním regionu s perfektní znalostí místního prostředí
 • stabilita společnosti
 • efektivní způsob práce zkušených pracovníků
 • vysoký standard kvality všech činností společnosti
 • jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016


Certifikáty

 • certifikát TÜV SÜD
 • certifikát Česká bankovní asociace
 • certifikát Bisnode
 • certifikát Cebia
 • certifikát Asociace inkasních agentur


Proč pracovat s námi?

 • komplexní služby v oboru správy a inkasa pohledávek
 • vlastní SW aplikace pro všechny naše činnosti v oblasti
  • vymáhání pohledávek
  • prověrky bonity klienta
  • auditu zásob vozidel
  • ukončení operativního leasingu / převzetí vozidla
 • reference našich dlouhodobých smluvních partnerů
 • tým vlastních zaměstnanců působících ve vlastním regionu s perfektní znalostí místního prostředí
 • stabilita společnosti
 • efektivní způsob práce zkušených pracovníků
 • vysoký standard kvality všech činností společnosti
 • jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016

Certifikáty

 • certifikát TÜV SÜD
 • certifikát Česká bankovní asociace
 • certifikát Bisnode
 • certifikát Cebia
 • certifikát Asociace inkasních agentur


Jsme autorizovanými zástupci

s-autoleasing
skofin
csob-leasing
mercedes-benz-financial
unicredit-bank
unicredit-fleet-management
unicredit-leasing
rci-financial-services
moneta-auto
moneta-leasing
expobank
essox
spx-car
pgrlf
global-lease
scania-financial

cat-financial
ba-leasingKontaktujte nás
Kontaktujte násOperativní leasing

Bc. Nicole Josífková
tel.: +420 725 705 705
e-mail: josifkova@car-back.czStock Audit

Ing. Roman Pokorný
tel.: +420 702 291 134
e-mail: pokorny@car-back.czPohledávky

Ondřej Lehký
tel.: +420 777 043 053
e-mail: lehky@car-back.cz


Fakturace

Miroslav Josífek
tel.: +420 608 980 966
e-mail: kontrola@car-back.czPotřebujete auto? Nezískali jste úvěr? Chybí Vám hotovost? Právě Vám nabízíme dlouhodobý pronájem automobilu, který si sami vyberete! U nás dosáhne na auto úplně každý, důchodci, studenti, lidé bez prokazatelných příjmů, se záznamy v rejstřících nebo dokonce v exekuci či insolvenci!
 
close-link

Caterpillar Financial Services nabízí širokou škálu možností financování strojů prodávaných společností Phoenix-Zeppelin, tedy především stavební techniky, energetických zařízení, příslušenství apod. Ze 100% je vlastněna největším celosvětovým výrobcem stavební techniky, společností Caterpillar Inc (Caterpillar®).
 
close-link

ČSOB Leasing, a.s. poskytuje financování lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků, včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot (vagóny, letadla apod. včetně syndikovaného financování apod.). Dále nabízí zákazníkům a obchodním partnerům širokou škálu produktů, jejichž předmětem je financování pořízení či užívání produktivního majetku (finanční leasing, zpětný leasing, releasing, zákaznický úvěr, full-service leasing, operativní leasing, fleet management, financování skladových zásob aj.).
 
close-link

Nové nebo ojeté, s námi snadno a rychle. Zvažujete koupi nového auta a hledáte spolehlivého partnera pro jeho financování? Perfektní! Jako specialisté na financování automobilů vám rádi pomůžeme. Stačí si jen vybrat: nové nebo ojeté (maximálně 15 let staré); osobní či užitkové (do 3,5 tuny). Od roku 2016 se společností Essox navíc pořídíte také výhodné značkové financování vozů Peugeot, Citroën a DS.
 
close-link

Expobank poskytuje českým i mezinárodním klientům ty nejlepší spořicí a investiční produkty, které na českém trhu najdete. Na rozdíl od ostatních bank ke každému klientovi přistupuje jako k individualitě a bankovní služby mu ochotně přizpůsobí.

Na českém trhu působí už od r. 1991. Během let se několikrát změnil vlastník i jméno banky. Pod současným názvem Expobank CZ a.s. působí od roku 2014.
 
close-link

Společnost Global Lease, s.r.o., nabízí od roku 2004 na českém trhu profesionální služby v oblasti financování motorových vozidel prostřednictvím Operativního leasingu, fleet management, komplexní správu vozového parku a pronájem osobních vozidel. Požadavkům našich klientů vycházíme maximálně vstříc tak, abychom uspokojili požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka. Standardem u naší společnosti je individuální a profesionální přístup ke každému zákazníkovi, ochota a v případě osobní přepravy i jazyková vybavenost našich řidičů.
 
close-link

RCI Financial Services, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější značkové leasingové společnosti na českém trhu. Své služby nabízí pod obchodními značkami RENAULT FINANCE, DACIA FINANCE a NISSAN FINANCE prostřednictvím sítě autorizovaných dealerů Renault, Dacia a Nissan.
 
close-link

Scania Finance Czech Republic, spol.s r.o., je značková leasingová společnost. Scania Finance poskytuje flexibilní řešení, která nabízí předvídatelné ceny a nízká rizika po celou dobu životního cyklu vašich vozidel. Scania Financial Services působí v Evropě, Turecku, Jižní Koreji, Jižní Africe a Chile.
 
close-link

Společnost SPX-CAR Group a.s. je jednou z mála tzv. singlebrandů – výhradním zástupcem jediné značky. Působí v oblasti prodeje a servisu osobních vozů již téměř 20 let. Od roku 2002 se stala autorizovaným dealerstvím značky Volvo ve Zlínském kraji. Naší snahou je otevřený a upřímný vztah se zákazníkem.

Klademe velký důraz na vytváření a udržení pozitivní a rodinné atmosféry v našem pracovním kolektivu a přenos této atmosféry do komunikace a přístupu k našim klientům.
 
close-link

s Autoleasing, a.s. je specializovaná leasingová společnost, která poskytuje služby finančního a operativního leasingu občanům, podnikatelským subjektům, státním a neziskovým organizacím i velkým firmám a financování potřeb formou spotřebitelského úvěru občanům i podnikatelům, člen finanční skupiny Erste Bank Group.
 
close-link

ŠkoFIN s.r.o. je na českém trhu přední finanční společností a je zároveň tou nejvýznamnější v oblasti financování osobních a užitkových automobilů již od roku 1992. Od září 2015 se klienti mohli v reklamní kampani setkat s novým názvem Volkswagen Financial Services a pod tímto názvem se společnost ŠkoFIN s.r.o. veřejně prezentuje. Právní subjektivita společnosti zůstává nezměněna. Volkswagen Financial Services jako obchodní divize skupiny Volkswagen AG disponuje portfoliem více než 20,3 milionu smluv ve 48 zemích a zaměstnává 16 267 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 207,6 miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy Eur.

Specializuje se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Ducati, koncernových ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini.

Poskytuje úvěry nové generace, operativní leasing a také značkové pojištění, servisní balíčky a další služby mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám.

Každý třetí prodaný vůz z koncernu Volkswagen odjíždí s naším financováním!
 
close-link

Leasingová společnost Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. je součástí koncernu Daimler AG a je zaměřená na financování a pojišťování osobních i užitkových vozidel Mercedes-Benz, smart a Mitsubishi Fuso.
 
close-link

Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor formou dotací úroků z komerčních úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování záruk, půjček a úvěrů, či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů.

V současné době zahrnuje nabídka podpory ze strany PGRLF třináct programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě subvence částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů.
 
close-link

Moneta Auto je jedním z největších poskytovatelů leasingu a úvěrů na osobní a užitkové vozy v České republice. Dlouhodobě si drží první místo ve financování ojetých automobilů, ale stále více klientů s nimi financuje automobily nové – především díky jednoduchosti, flexibilitě, rychlosti a dostupnosti našich služeb.
 
close-link

Společnost Moneta Leasing, s.r.o. vznikla spojením tradice a odborné znalosti společnosti VB Leasing se silným zázemím skupiny GE Money. Pod novým názvem Moneta Leasing se představuje tato univerzální leasingová společnost jako všestranný a spolehlivý partner na financování s jistotou individuálního přístupu i odbornosti. Společnost Moneta Leasing se orientuje na financování osobních, užitkových a nákladních vozů, prostředků hromadné dopravy, strojů a technologických zařízení, kancelářské, zdravotnické a veterinární, zemědělské, lesnické, stavební, manipulační a komunální techniky.
 
close-link

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky, privátní a retailovou klientelu.

Unicredit Bank je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování, korporátního financování a exportního financování. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí.
 
close-link

UniCredit Leasing CZ, a. s., je univerzální společností nebankovního financování se silným finančním zázemím renomované evropské bankovní skupiny UniCredit. Od svého vzniku v roce 1991 (pod obchodním jménem CAC LEASING) patří UniCredit Leasing CZ, a. s., k lídrům trhu a v posledních letech je největší a nejvýznamnější společností nebankovního financování v České republice. Přijetím silné značky UniCredit 5. listopadu 2007 zdůraznila svoji příslušnost k vedoucí evropské finanční skupině.

UniCredit Leasing Slovakia je leasingová společnost, která aktivně působí na slovenském leasingovém trhu od roku 1996 a je součástí finanční skupiny UniCredit. Je jedním z předních hráčů na domácím trhu, stabilně umístěných v rámci vrcholných pozic už několik let.
 
close-link

UniCredit Fleet Management je specialista na individuální řešení Vašeho vozového parku. Zařídí za vás vše od administrativy až po tankovací kartu. Potřebujete firemní automobily, ale každodenní problémy se správou vozového parku Vám berou energii?

Chcete využít svůj čas efektivněji a ušetřit náklady na administrativu? Financování firemního vozového parku od UniCredit Fleet Management, dceřiné společnosti UniCredit Leasing, je pro vás tou správnou volbou.
 
close-link